Lüks tüketim pazarı yeniden hareketlendi

02:52 - 25.11.2021, Perşembe

Lüks tüketim pazarının, geçtiğimiz yıl başlayan Covid-19 salgınının ardından yeniden büyümeye başladığı açıklandı.

Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Bain & Company'nin İtalya Lüks Eşya Sanayicileri Vakfı Fondazione Altagamma ile hazırladığı 20'nci Lüks Araştırması raporu yayımlandı. Raporda ilginç bulgulara yer verildi.

Rapora göre, oldukça güçlü şekilde geri dönen kişisel lüks ürünler sektörü 2021'de V şeklinde bir toparlanma eğrisi çizdi. 2020'de sert bir şekilde daralan sektör 2021'de yüzde 29 oranında büyüyerek 238 milyar euro seviyesine çıktı. Pazarın 2019'daki düzeyine göre yüzde 1 büyümesi bekleniyor. Bain & Company kişisel lüks ürünler pazarının önümüzdeki dönemde yıllık ortalama yüzde 6-8 büyüme ile 2025 itibarı ile 360-380 milyar euro büyüklüğe ulaşabileceğini tahmin ediyor.

HALEN 2019 SEVİYELERİNİN ALTINDA

Rapora göre, lüks ürünleri ve deneyimleri kapsayan genel lüks pazarı ise yaklaşık 1,1 trilyon euro büyüklüğe ulaştı, ama hâlâ 2019 seviyelerinin altında bulunuyor. Pazarda ağırlık deneyimden ürünlere ve deneyime dayalı ürünlere geçti. Ağırlık kazanan ürünler 2019 ile aradaki farkın ancak yarısını telafi ediyor.

Lüks tüketim pazarının canlanmasını sürükleyen lokomotifler Çin ve ABD'deki yerel tüketim ile online kanalın istikrarlı bir şekilde ortaya koyduğu güçlü performans oldu. Y ve Z kuşaklarına mensup gençler büyümeye ivme kazandırmaya devam ediyorlar ve 2025 itibarı ile pazarın yüzde 70'ini oluşturacakları öngörülüyor. Pazardaki değişiklikler de hızlandı. Lüks markalar ürün yapıcıları olmaktan, daha sürdürülebilir, çeşitliliğe sahip ve eşit bir toplumu gerçekleştirmek yönünde marka amacı bulunan oyunculara dönüşüyor.

Bain & Company ortağı ve araştırmanın baş yazarı Claudia D'Arpizio şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geride kalan 20 yılda lüks tüketim sektöründe çok önemli değişimler yaşandı ve Covid-19 krizinden çıkış bu sektör için adeta bir yeniden doğuş oldu. Bir zamanlar her şey statüyle, logolarla ve özgünlükle ilgiliydi, ama lüks markalar şimdi belirli amaçlar doğrultusunda ve sorumlu bir şekilde hareket eden, sosyal diyaloglara giren oyuncular haline geldi."

İKİ LOKOMOTİFİN ÇEKTİĞİ MÜTHİŞ CANLANMA

Tahminlerde bulunmanın zor olduğu bir yılda ilerlemeye çalışan lüks tüketim endüstrisi yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde 2019'a kıyasla büyüme eğilimine geri döndü. Bain 4'üncü çeyrek sonunda 2019'a kıyasla %1'lik bir büyüme bekliyor. Bu da yılın olumlu bir şekilde kapanmasını sağlayacak.

Bu büyümenin lokomotiflerinden biri 2019'dan bu yana pazarın ikiye katlandığı Çin'deki gelişmeler ve daha küçük kentler ve banliyölerde yeni bir lüks talebinin hızla geliştiği ABD'deki güçlü büyüme oldu. 89 milyar avro büyüklükle global pazarın %31'ini oluşturan Amerika kıtası halen dünyanın en büyük lüks tüketim pazarı konumunda bulunuyor. Çin ise 60 milyar avro büyüklükle global pazarın %21'ine sahip. Büyümede Dubai ve Suudi Arabistan'ın öncü olduğu Ortadoğu da performansı yüksek pazarlar arasında yer alıyor.

Avrupa, Japonya ve Asya'nın geri kalanı 2021'de ancak kısmi bir toparlanma sağladı ve henüz COVID öncesi seviyelere erişemedi. Buralarda lüks tüketimin büyümesi global seyahatlerin tekrar başlamasıyla ilişkilendiriliyor. Japonya'nın 2023, Avrupa'nın ise 2024 itibarı ile kriz öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor.

KRİZDE İKİNCİ EL PAZARI BÜYÜDÜ

Bain, ikinci el lüks tüketim pazarının 2021'de 33 milyar euro düzeyine erişeceğini tahmin ediyor. Bu büyümeyi artan talep ve büyüyen rekabet ortamı sağlıyor. 2017-2021 arasında ikinci el pazarı yüzde 65 büyürken, birinci el lüks tüketim pazarının aynı dönemdeki büyümesi yüzde 12 düzeyinde kaldı.

ONLINE KANAL SON İKİ YILDA NEREDEYSE İKİYE KATLANDI

2019'dan 2020'ye %50 büyüyen online kanal 2020 – 2021 döneminde de yüzde 27 büyüyerek tahminen 62 milyar euro düzeyinde bir pazar oluşturdu. Bunda salgın sırasında online kanalların daha fazla kullanılması ve yeni müşterilerin kazanılması önemli rol oynadı. Markaların sahip olduğu web siteleri 2019'da online segmentin yüzde 30'unu oluştururken, şimdi yüzde 40'ını oluşturuyor. Online kanallar ve tek markalı mağazalar, birlikte 2021'deki büyümede kilit rol oynadılar ve yılın geri kalanında da büyümeye öncülük edecekler.

PAZARDA YOĞUNLAŞMA GÖRÜLÜYOR AMA YÜKSELEN YILDIZLARA HALEN YER VAR

Son 20 yıl içinde önde gelen markalar hem pazar paylarını artırdılar hem de diğer oyunculara kıyasla ölçeklerini büyüttüler. Bu markaların pazar payları 2000 yılında yüzde 17 düzeyindeyken şimdi yüzde 33'e çıktı. Lider markalar 20 yıl önce bu sektördeki ortalama bir şirketten 7 kat büyükken şimdi bu büyüklük 18 kata kadar çıktı. Ama buna rağmen sektörde yükselen yıldızlara da yer var. Bu oyuncular halen pazarın yüzde 2'sine sahip, ancak hızla değişen tüketici eğilimlerine yanıt vererek sektör ortalamasından iki misli hızla büyüyorlar.

BÜYÜK LÜKS TÜKETİM PAZARLARINDA TÜKETİCİLER DENEYİME DEĞİ, ÜRÜNE YOĞUNLAŞIYOR

Lüks tüketim pazarına daha geniş bir açıdan bakıldığında lüks ürünler ve özellikle mobilya, tasarım, seçkin yemek ve şarap gibi deneyime dayalı ürünlerle seyahat ve ağırlama gibi deneyimler arasında bir ayrışma olduğu görülüyor. Yine de deneyimlere geri dönme isteğinin yüksek olduğu ve bu alandaki toparlanmanın esas olarak seyahatlerin normalleşmesine bağlı olacağı söylenebilir.

LÜKS TÜKETİM SEKTÖRÜ, OYUNCULARI DEĞİŞEN İŞ ORTAMINA UYUM SAĞLIYOR

Lüks tüketim müşterilerinin ufukları genişliyor ve eskisine göre markalardan beklentileri artıyor. Ürünün ötesinde, kişiselleştirilmiş, değerlerine uygun, sosyal konularda sesini aktif olarak duyuran ve konu sürdürülebilirlik olduğu zaman gerçekten harekete geçen ve sorumluluk gösteren markalar arıyorlar.

"KRİZİN, DÖNÜM NOKTASI OLMASI MUHTEMEL"

Bain & Company'nin ortağı ve raporun ortak yazarı Federica Levato, 20 yıl sonra sektörün nerede olabileceğini düşünmenin çok ilginç olduğunu vurgulayarak, *Krizin bildiğimiz haliyle lüks tüketim pazarı için bir dönüm noktası olması muhtemel. Lüks markalar kendilerini yeniden tanımlamaya devam edecekler. Misyonlarını yaratıcılık ve mükemmelliğin ötesine taşıyarak sosyal ve kültürel değişimin yolunu açan kurumlar olacaklar" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN