Çöpten elektriğe: Biotrend

12:52 - 08.06.2021, Salı

Advertorial - Doğanlar Holding iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş, 2017 yılında katı atık yönetimi ve yenilenebilir enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma ve teknolojik olarak üretim ve uygulama merkezi olma misyonuyla kuruldu. Biotrend Enerji'nin, 2020 yılsonu itibariyle, 10 biyogaz, 1 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 12 adet faal tesisi bulunuyor. 2021 yılında devreye girecek olan 1 biyokütle ve 5 biyogaz tesisiyle birlikte toplam 6 bölgede, 11 ilde, 18 tesiste evsel, tarımsal ve ormansal atıkları yüz milyonlarca kilovat saat elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Biotrend Enerji'nin etkinlik ve faaliyet alanları arasında; fermantsayon, biokütle, enerji üretim ve katı atık depolama alanlarının işletimi, mekanik ayırma tesisi, ATY (Atıktan Üretilmiş Yakıt) hazırlama tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, biyolojik işlem tesisi, deponi gazı (çöp gaz) enerji üretim santrallerinin kurulum ve işletimi, kompost üretimi ile entegre atık entegre tesis yönetimi yer alıyor. Biotrend Enerji, evsel atığın yaklaşık yüzde 20'sini işler hale getiriyor. 2021 yılında Giresun tesisinin de devreye girmesiyle, yıl içinde devreye alınması planlanan diğer Biotrend tesisleri; İzmir Menderes Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi, Malatya-2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, Ezine Biyokütle Enerji Tesisi ve Ayvacık Çöp Gaz Elektik Üretim Tesisi.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, katı atık ve yenilenebilir enerji hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Atıktan enerji üretimi nedir? Diğer kaynaklardan farkı nedir?

Katı atık depolama alanlarında toplanan atıklar, bir süre sonra çöp gazı oluştururlar. Çöp gazının içerdiği metan, yanıcı ve patlayıcı olduğundan insan sağlığı ve çevre için büyük bir risk taşır. Bunun yanı sıra usulsüz depolanan evsel katı atıklardan toprağa karışan sızıntı suyu, yer üstü ve yeraltı su kaynaklarımıza karışır. Biyogaz tesislerimizde atıktan enerji üretimi yaparak, metan gazının atmosfere salınımını ve çöplerin sızıntı sularının kaynak sularımıza karışmasını engelliyoruz. Uygun koşullarda toplanan ve modern arıtma tesislerimizde doğaya güvenli bir şekilde dönüşümü sağlanan çöplerden elde edilen ve yüksek ölçüde metan içeren bu çöp gazını yakarak enerji üretiyoruz. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi (OSG) içlerinde bulunan biyokütle santrallerimizde; tarımsal ve ormansal atıkların ayrıştırılması ve buna ek olarak biyogaz tesislerimizde çöplerin yanıcı kısmının ayrıştırılmasıyla oluşturduğumuz yakıt ile, OSB'lerin ihtiyacı olan buhar ve elektrik enerjisini de üretiyoruz. Biyokütle kaynaklarından enerji üretiminin, diğer kaynaklarla kıyaslandığında ciddi anlamda avantajları olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle çevresel olarak; toprak, su ve besin üretimini koruyan bir sistem. Sera gazını azaltması ve iklim değişikliğinin yavaşlatması gibi önemli konularda da etkin. Bu yolla enerji üretildiğinde, karbon salınımında oluşan azalmayı da göz ardı etmemek gerekir.

Biotrend olarak atıktan enerji üretimine olan katkınız nedir?

Biotrend Enerji'nin çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir yaşam ve enerji adına bugün yaptıkları ve tabi gelecekte de yapacakları oldukça önemli. Bu rolü hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Biotrend Enerji'nin kurulu gücü 55,8 MW. 2021 hedeflerimiz ise bu sayıyı 95 MW seviyesine ulaştırmak ve 2025 sonunda ise 165 MW mertebesine ulaşmak. 2020 yılında yıllık enerji üretimimiz ise 300Milyon kWh seviyesinde, ortalama atık bertaraf rakamlarımız ise 4,4 milyon ton.

Yenilenebilir enerji alanında yatırım planlarınız neler?

Geçtiğimiz günlerde Biotrend'i halka arz ettik. Buradan elde edeceğimiz gelir ile yenilenebilir enerji konusunda yeni yatırımlarımız olacak. Elektrik üretimimizin yanı sıra, ATY üretimi ve satışı, geri dönüşüm malzemelerinin satışı, buhar satışı ve seracılık faaliyetleri ve biyogaz ve deponi gazı tabanlı elektrik üretimimiz kapsamında karbon ticareti gelirleri elde etmeyi hedeflemekteyiz.

BİZE ULAŞIN