Enerji dijitalleşiyor, iş modelleri değişiyor

11:51 - 25.03.2022, Cuma

Elektrik sektöründe dijitalleşme uygulamalarının yaygınlaşmasıyla elektrik üretimi, dağıtımı ve tüketimi alanlarında ihtiyaçlar ve iş modelleri değişiyor.

Elektrik sektöründe dijitalleşme uygulamalarının yaygınlaşmasıyla elektrik üretimi, dağıtımı ve tüketimi alanlarında ihtiyaçlar ve iş modelleri değişiyor.

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından düzenlenen Dijital Enerji Forumu'nda SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi'nin "Türkiye'de Enerji Sektörünün Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi" raporu açıklandı.

Rapora göre, enerji sisteminin dönüşümü ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine geçiş, sektörde yaşanan dijital devrime paralel olarak gerçekleşiyor.

Enerji sektöründeki dijital dönüşüm yatırım anlamında birçok fırsat sunarken, bunların değerlendirilmesi için Türkiye'nin, mevzuat, sosyo-kültürel koşullar, finans, teknolojik altyapı, şebeke planlaması ve altyapısı, kentsel gelişim konularında stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

Enerji sektörünün dijital dönüşümünde nesnelerin interneti, yapay zeka, makine öğrenimi, büyük veri ve blok zincir başta olmak üzere robotik süreç otomasyonu, artırılmış gerçeklik gibi dijital teknolojiler sektörde yaygın kullanımlarıyla öne çıkıyor.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, Türkiye'nin dünyadaki yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçlerinin bütünleşerek hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

SHURA olarak enerji dönüşümünün teknoloji, ekonomi, enerji politikaları ve sosyo-ekonomik faydaları gibi tüm yönlerinin araştırıldığını ifade eden Güllü, "Bugün açıkladığımız raporla enerji dönüşümü kapsamında yaptığımız çalışmaların hayata geçme sürecinde dijitalleşme ve yeni iş modellerinin önemini ortaya koyduk. Öte yandan Türkiye'deki enerji sektörü için geçerli olabilecek öneriler geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ İHTİYAÇ VE İŞ MODELLERİ

SHURA raporuna göre enerji sektöründeki ihtiyaçlar, altı ana başlık altında toplanıyor.

Bunlar, dağıtık enerji kaynaklarının yönetimi, elektrifikasyonun yönetilme ihtiyacı, şebeke altyapısı üzerindeki etkiler, artan enerji tüketimi, değişen tüketici beklentileri ve daha iyi veri yönetimi ihtiyacı olarak belirleniyor.

Rapora göre, olası ihtiyaçların giderilmesi için önerilen yenilikçi iş modelleri ise yapılanma, ürün ve deneyim açısından gereksinimlere bağlı olarak yedi kategoriye ayrılıyor. Bu kategoriler ise şu şekilde ifade ediliyor:

"Arz toplayıcılar ya da sanal enerji santralleri, talep toplayıcılar, eş taraflar arası ticaret, hizmet olarak enerji sağlayıcıları modeli, enerji hizmeti şirketi, kullandıkça öde modeli, ortak topluluk mülkiyeti modeli."

BİZE ULAŞIN