Sürdürülebilir Kalkınma Webinarı - Özel Oturum: Esen Altuğ

DEVAMI

Sürdürülebilir Kalkınma Webinarı Özel Oturumu'nun bir diğer konuşmacısı T.C. Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ ise yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir kalkınma planları esasen sürdürülebilir bir gelecek için bizlere bir yol haritası sunmaktadır. Çok taraflı iş birliği ve uluslararası mekanizmalar, bu süreçte kilit rol oynamakta, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilikçi uygulamalar ve çözümlerin geliştirilmesi ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte Covid-19 küresel salgını, sürdürülebilir kalkınma hızını maalesef büyük ölçüde azaltmıştır. İlk defa geriye gidiş gözlemledik. Dolayısıyla atılacak adımlar daha büyük önem ve aciliyet arz ediyor” diyerek Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, bütüncül bir yaklaşımla kalkınma planlarına ve sektörel stratejilerine entegre ederek hayata geçirmeyi ve izlemeyi önceliklendirdiğini bildirdi.

BİZE ULAŞIN