Akıllı şehir anatomisi...

01:04 - 31.12.2021, Cuma

Sürdürülebilir şehirler, en az kirlilik yaratan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, ekolojik ayak izini olabildiğince küçültmeyi hedefliyor.

Dr Muhammet Atilla Sevim - Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Sürdürülebilir şehirler, ekonomik ve insani kalkınmayı ve kültürel gelişimi gerçekleştirirken yakın ve uzak çevrelerindeki kaynakları olabildiğince az tüketen ve yenileme becerisi gösteren yerleşim birimleridir. Günümüzde şehirlerimizin bastırılamaz iki saldırıyla karşı karşıya olduğu göze çarpıyor. Bunlardan ilki eşi benzeri görülmemiş nüfus artışı, diğeri ise dijital yetenekler gerektiren büyük miktardaki veri. Bunlar kontrol altına alınmadan veya bu saldırılara yönelik yeni kastlar geliştirilmeden şehirlerimizi sürdürülebilir hale getirmemiz pek olası görünmüyor.

AKILLI ŞEHİR ZORUNLULUĞU

Teknolojinin geldiği boyut ve şehirlerin ihtiyaçları göz önüne alındığında akıllı şehrin bir gereklilik olduğu ortaya çıkıyor. Akıllı şehir uygulamaları zorlu bir dengeleme eylemidir. Zira birçok şehir ve şehir sakinleri yeni uygulamalara direnç gösterir. Önümüzdeki 10 yıl içinde daha akıllı, daha etkili şehirler yaratmak için büyük fırsatlar bulunuyor. Fakat akıllı şehir uygulamaları ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek aynı zamanda gerçekleştirilen çalışmalarda sürdürülebilirliği sağlamak ile mümkün görünüyor.

YARININ ŞEHİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Akıllı şehirlerde, her şeyi ölçmek ve optimize etmek için düşük güçlü sensörler, kablosuz ağlar ve mobil tabanlı uygulamalar kullanılıyor. Akıllı şehir çözümleri, kentsel peyzajı dönüştüren altı geniş kategoriye ayrılır. Aşağıdaki kavramların birçoğunu kullanarak şehirler 20 yıl içinde enerji verimliliğini yüzde 30oranında artırabilir…

ALTYAPI: Akıllı aydınlatma, şehir genelindeki altyapıda uygulanacak en önemli çözümlerden biridir. Akıllı aydınlatma ilk bakışta önemsiz gibi görünse de unutulmamalıdır ki tek başına aydınlatmanın dünyadaki toplam elektriğin yüzde 19'unu tükettiği bir gerçektir.

BİNALAR: Isıtma, enerji kullanımı, aydınlatma ve havalandırma, teknoloji ile yönetilecek ve optimize edilir. Güneş panelleri, geleneksel malzemelerin yerini alarak bina tasarımına entegre edilerek yangın algılama ve söndürme, bireysel odalara göre uyarlanır.

KAMU HİZMETLERİ: Akıllı şebekeler (enerji tüketimi izleme ve yönetimi için kullanılır), su kaçağı tespiti ve su içilebilirliği izleme, altyapı hizmetleri tarafındaki akıllı şehir özelliklerinden sadece birkaçı.

ULAŞIM: Akıllı, uyarlanabilir hızlı ve yavaş şeritler (bisiklete binme, yürüme) uygulanır ve şehirdeki şarj istasyonları güç sağlar.

ÇEVRE: Hava kirliliği kontrolü, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi çözümleri daha yeşil şehirler yaratır. Çatı bahçeleri veya yan bitki örtüsü, yalıtıma yardımcı olur, oksijen sağlar ve CO2'yi emmek için bina tasarımlarına entegre edilir.

YAŞAM ŞEHİR: Genelinde halka açık kullanım için Wi-Fi kullanılır ve gerçek zamanlı güncellemeler vatandaşlara trafik sıkışıklığı, park yerleri ve diğer şehir olanakları hakkında bilgi sağlar.

BİZE ULAŞIN